Zdrowie

Tak wiele się mówi o zapaści w ochronie zdrowia na skutek braku reformy, monopolistycznego płatnika jakim jest NFZ. Spora cześć mieszkańców Polski – w tym Krakowa – jest niezadowolona z obecnego stanu rzeczy. Na pewno na terenie naszego miasta można pewne niedociągnięcia poprawić, tak, aby pomóc obu stronom: świadczeniodawcom i świadczeniobiorcom. Zdrowie – jego jakość – to największa troska każdego człowieka. Jako radni musimy szczególnie zwracać uwagę na tę wartość tak ważną dla mieszkańców naszego miasta. Zakłady opieki zdrowotnej – lecznictwo zamknięte i lecznictwo ambulatoryjne – przychodnie. Potrzeby w/w zakładów są podobne jeśli chodzi o remonty czy zakupy aparatury medycznej, ale ogromna różnica jeśli chodzi o „rząd” środków. Lecznictwo zamknięte to nie tylko nasze miejskie szpitale, ale również inne zakłady na terenie Krakowa, w których nasi mieszkańcy są leczeni, w tym kliniczne.

 

Szpitale:

– konieczne kontynuowanie remontów szpitali miejskich zwłaszcza w związku z obowiązkiem realizacji programów dostosowawczych;

– w miarę możliwości finansowych należy pomóc innym szpitalom krakowskim w w/w remontach;

– zakupy nowoczesnej aparatury dla szpitali miejskich i innych. Konieczny zakup PET dla szpitala klinicznego (RMK podjęła uchwałę w październiku 2008 r. dot. zakupu tej aparatury, niestety uchwała nie doczekała się realizacji).

Przychodnie:

– ułatwienie zakupu budynków będących w zarządzaniu ZBK a przeznaczonych na realizację świadczeń medycznych;

– ”zamrożenie” czynszów – wobec złego finansowania ochrony zdrowia, lekarze z lękiem patrzą na przyszłość swoich zakładów w razie podniesienia czynszów, co wobec rosnących opłat za media, wymogów dotyczących aparatury medycznej i realizacji programów dostosowawczych, może przynieść groźbę zamknięcia zakładów co w konsekwencji pogorszy dostępność do usług med. mieszkańcom Krakowa. Ta dostępność, zwłaszcza do świadczeń specjalistycznych , jest obecnie bardzo utrudniona. A przecież również miasto jest odpowiedzialne za dostępność do usług medycznych. (Należy zaapelować do kandydata na Prezydenta, aby nie wyraził zgody na likwidację poradni specjalistycznych przy ul. Batorego 3).

Programy prozdrowotne

Od kilku lat są prowadzone przez gminę Kraków programy prozdrowotne przyniosły wymierne korzyści zdrowotne (np. wczesne wykrywanie schorzeń nowotworowych). Należy je dalej kontynuować, zwiększać środki na te programy, opracowywać w oparciu o badania potrzeb rynku zdrowia i proponować mieszkańcom gminy te programy, których nie realizuje NFZ.

Leczenie uzależnień

Olbrzymim problemem w mieście jest leczenie uzależnień. Obecny czas oczekiwania na leczenie w oddziale zamkniętym jest ok. roku. Również w lecznictwie ambulatoryjnym – w związku z tym, że w mieście jest tylko jedna poradnia przy ul. Wielickiej, oczekiwanie na poradę sięga kilku miesięcy.

– Należy otworzyć przynajmniej jeszcze 3 poradnie;

– należy rozpatrzyć alternatywę otwarcia SPZOZ przy nowopowstającym budynku przy ul. Rozrywki, jak i otwarcia oddziału zamkniętego dla leczenia stacjonarnego;

– należy otworzyć jak najszybciej poradnię leczenia uzależnień w Nowej Hucie, bowiem w tym obszarze występuje największe zapotrzebowanie na tego typu lecznictwo. Działalność powyższą pokryć z „korkowego” (środków uzyskiwanych przez Miasto Kraków z opłat za koncesje alkoholowe).