Wewnętrzna organizacja

Przedstawiamy tezy dotyczące kwestii wewnątrzorganizacyjnych Miasta Krakowa.

 

1. Nowy model Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Krakowa są nie są zadowoleni z obsługi, jaką zapewnia Urząd Miasta Krakowa i często jako lepiej obsługujące wskazują urzędy mniejszych gmin czy powiatów. To tam obsługa mieszkańców jest sprawna a decyzje wydawane są szybko.

Najlepszym sposobem na poprawę funkcjonowania Urzędu jest decentralizacja jednostek odpowiadających za obsługę mieszkańców, tak aby w poszczególnych „urzędach rejonowych” można było uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, inwestycyjne, w zakresie opieki społecznej , rejestracji pojazdów, dowodów osobistych. Wtedy to w urzędzie na Kurdwanowie, Dębnikach czy Rynku Podgórskim, na Prądniku czy Bronowicach, na Starym Mieście czy w jednej z dzielnic Nowej Huty będzie można wszystko sprawnie załatwić. Będzie też łatwo porównać sprawność działania poszczególnych urzędów.

2. Nowy model dzielnic – Dzielnice Zadaniowe.

Mieszkańcy oczekują większego wpływu dzielnic na działania samorządu Naszego Miasta, podobne oczekiwania przedstawiają przedstawiciele samorządowych dzielnic, wydaje się iż funkcjonujący od 20 lat model jednostek pomocniczych gminy należy skorygować.

Proponujemy więc nowy model dzielnic – Dzielnice Zadaniowe. Podstawowe założenia to  (1) ścisłe określenie kompetencji dzielnic (wprowadzenie tzw. wyłącznych stref odpowiedzialności dla tych jednostek), (2) zwiększenie środków finansowych dzielnic połączone z poprawą prawa lokalnego i zwiększeniem jakości ich funkcjonowania, (3) zmniejszenie liczby dzielnicowych radnych.

Chcemy dać mieszkańcom poczucie mieszkania w małych lokalnych „ojczyznach”, chcemy dać większy wpływ na funkcjonowanie miasta i dzielnicy, chcemy umożliwić szersze konkurowanie podmiotów. Pomożemy stworzyć Krakowianom ich małe Ojczyzny, zwiększając środki i kompetencje w wydawaniu środków przez dzielnice ale także poprawić mechanizmy kontrolne oraz prawo lokalne.