Reforma finansów Miasta Krakowa

Propozycje dotyczące reformy finansów miejskich.

1. Główne problemy finansowe Krakowa :

 

– Wysokie zadłużenie

– Ogromne potrzeby finansowe i brak możliwości realizacji zadań

2. Nasza ocena sytuacji

– Mało aktywne działania , brak rezerw finansowych

– Chaotyczne i ryzykowne zarządzanie budżetem, długiem i finansowaniem rozwoju

– Obecnie mamy tylko 4.0 MLD zł na inwestycje 2011-2020, brak możliwości realizacji najważniejszych działań

3. Koncepcja reformy

– Unowocześnić budżet i zarządzanie finansami

– Znaleźć nowe , własne środki na rozwój

– Jeżeli będą duże środki bezzwrotne – zwiększymy skalę inwestycji

– Jeżeli środki bezzwrotne będą mniejsze – dodatkowych inwestycji będzie mniej

– Robimy nowe inwestycje niezależnie od skali środków bezzwrotnych

4. Główne działania:

– Wprowadzenie nowych reguł budżetowych : strukturyzacji i odpowiedniości

– Strukturyzacja – to określenie procentowe wydatków na daną dziedzinę , np. zawsze nie mniej niż 5% budżetu na kulturę

– Odpowiedniość to określenie że jeśeli z danej dziedziny są dochody to odpowiednio zwiększa się wydatki, np. sprzedaż mieszkań powinna zwiększyć środki na pozyskiwanie mieszkań

– Restrukturyzacja zadłużenia

– Zwiększenie środków do wyłącznej dyspozycji dzielnic i organizacji pozarządowych

– Każde zwiększanie daniny(opłaty, podatki) musi być poprzedzone oszczędnościami i mieć uzasadnienie celowe wydatków

– Zwiększanie dochodów z podatków poprzez zwiększenie bazy podatkowej

– Szersze podejście do podatku od nieruchomości

– Rozszerzenie sprzedaży mienia

– Rozważenie wejścia spółek komunalnych na Giełdę

– Więcej spółek celowych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

5. Przewidywane efekty działań :

– Z działań bieżących – 250-450 mln zł rocznie dodatkowo,

w skali 2011-2020 to 2.5-3.5 MLD zł

– Z działań strategicznych 1.5-2.5 MLD zł

– Razem około 4.0-6.0 MLD zł