Ostatnia kadencja Rady Miasta to najwięcej zielonych projektów w historii Krakowa

Ostatnia kadencja Rady Miasta to najwięcej zielonych projektów w historii Krakowa

W marcu 2015 roku Rada Miasta Krakowa powołała Zarząd Zieleni Miejskiej. Zarówno w projektach budżetu obywatelskiego, które składali w ostatnich latach mieszkańcy, jak i w czasie konsultacji społecznych przeważał temat nowych zadbanych terenów zielonych w naszym mieście.

Powstało wiele nowych parków a także zrewitalizowano te istniejące. Poniższa tabela przedstawia zielone inwestycje w latach 2015-2018.

Dla okolic Podgórza-Prokocimia-Bieżanowa najważniejsze są:

  • Bagry
  • Park Stacja Wisła
  • Ogród Motyli na rogu Dekerta
  • teren wokół Stawu Płaszowskiego – gdzie będzie nowy park
  • Ogród Płaszów
  • teren KL Płaszów, gdzie udało mi się wywalczyć bieżące uporządkowanie zieleni