Mieszkalnictwo komunalne

Przedstawiamy tezy dotyczące zagadnień mieszkalnictwa komunalnego w Krakowie.

 

1. Utrzymanie dotychczasowych zasad wynajmu mieszkań komunalnych, tj na czas określony  z koniecznością okresowej weryfikacji.

2. Utrzymanie dotychczasowych zasad określania i podwyższania czynszów z ulgami społecznymi dla najbiedniejszych.

3. Utrzymanie wieloletniego programu remontowego mieszkań z komunalnego zasobu.

4. Rozszerzyć finansowanie remontów i modernizacji zasobu zabytkowego i fasad nieruchomości.

5. Wprowadzenie kryterium wiekowego dla osób, które tracą lokal w ramach wypowiedzeń z dawnych lokali kwaterunkowych, uzależnienie pułapu maksymalnych dochodów od wieku najemcy.

6. Dokonanie przeglądu stanu technicznego i wykorzystania merytorycznego mieszkań z miejskiego zasobu mieszkaniowego.

7. Rozszerzenie i przyspieszenie sprzedaży mieszkań komunalnych (poza 1990 rok, także dla najemców z innymi lokalami, przy mniejszej bonifikacie).

Rozważyć sprzedaż mieszkań zasiedlonych po 1.06.1990, np. do 31.12.2000 z odpowiednimi obostrzeniami . Dzięki takiej uchwale mielibyśmy możliwość sprzedaży większej ilości mieszkań,  więc i wzrost dochodów ale i zmniejszenie nakładów remontowych. Mielibyśmy zainteresowanych i zadowolonych mieszkańców zainteresowanych kupnem. Istnieje jednak bardzo poważne ryzyko, wręcz pewność zaskarżenia takiej uchwały i jej zablokowania. Należałoby więc to robić na początku kadencji aby mieć czas na zmiany.

8. Wprowadzenie oddłużenia najemców mieszkań komunalnych, zmniejszenie długu uzależnione od sytuacji ekonomicznej najemcy.

9. Zmienić system zarządzania nieruchomościami komunalnymi poprzez przekształcenie ZBK w spółkę prawa handlowego jako TBS i wykorzystać do pozyskiwania dodatkowych środków.

10. Wdrożyć poprzez parlamentarzystów ustawowe zmiany pozwalające na bardziej płynne regulowanie stanów prawnych w sytuacji błędów popełnionych w przeszłości.

11. Utrzymanie dotychczasowych zasad pozyskiwania mieszkań do miejskiego zasobu, tj. pozyskiwanie w trybie naturalnych zmian, budowa pojedynczych budynków, brak budowy komunalnych osiedli mieszkaniowych.

12. Wprowadzenie tzw. Partnerstwa Mieszkaniowego.

 

Główne założenia Programu:

(1) pozyskiwanie mieszkań poprzez wieloletni (20-40 letni) wynajem od partnerów za ustalony czynsz obecnie na poziomie 20-25 zł mkw;

(2) odwynajmowanie mieszkań potrzebującym i spełniającym warunki lokatorom za czynsz komunalny (5-10 zł/mkw );

(3) pokrywanie przez Gminę różnicy 15-20 zł/mkw, co rocznie dla statystycznego mieszkania wyniesie ok. 10 tys zł , co oznacza że za 20 mln zł rocznie możemy mieć zabezpieczone 2,000 lokali;

(4) program tworzony byłby przez Gminę z udziałem developerów, funduszy inwestycyjnych, w tym emerytalnych;

(5) Kluczowe jest znalezienie partnerów, którzy zdecydują się na taki wieloletni biznes, zarówno w zakresie finansowania, budowy jak i refinansowania;

(6) Gmina podejmowała podobny program ale bez zbytniego zaangażowania;

(7) Program wzorowany jest na funkcjonujących w wielu krajach tego typu programach, także wspieranych rządowo. Być może można by było stworzyć pilotaż takiego programu w Krakowie.