Miejsce Pamięci KL Płaszów – dbamy o historię i zieleń ok. 40 ha!

Miejsce Pamięci KL Płaszów – dbamy o historię i zieleń ok. 40 ha!

Chcąc oddać hołd poległym na terenie KL Płaszów ludziom, powinniśmy o niego szczególnie zadbać. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa stworzy w KL Płaszów – Miejsce Pamięci bez zbędnej ingerencji i zmian w wygląd istniejącego obecnie terenu. Zgodnie z tym, o co zabiegałem jako radny miasta – planowane są remonty alejek, ławki, kosze na śmieci, będzie to miejsce zadumy i spacerów.  Od kilku lat staram się o uporządkowanie tego zaniedbanego przez dekady terenu. W latach 2014 -2018 dzięki moim poprawkom do Budżetu Miasta Krakowa udało się uporządkować zieleń – przyciąć dziko rosnące krzewy i skosić trawniki. Trwają również prace nad bieżącym utrzymaniem zieleni. Krakowianie bardzo chętnie odwiedzają całymi rodzinami miejsce pamięci KL Płaszów. Dzięki specjalnym tablicom – w czasie spacerów przypominają sobie o historii tego terenu. Trwają, też prace archeologiczne sfinansowane środkami zewnętrznymi.

To nie koniec pracy – mam nadzieję, że w czasie kolejnej kadencji Rady Miasta uda się wspólnie, ze Stowarzyszeniami działającymi w Podgórzu, osobami od lat zaangażowanymi w rewitalizację tego terenu, stworzyć Miejsce Pamięci, które będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców Krakowa i turystów.