Kontrakt dla Krakowa

Kraków w najbliższych latach powinien wkroczyć w najlepszy okres swojego rozwoju. Potrzebny jest drugi plan Wielkiego Krakowa i jego realizacja. Kraków posiada obecnie znakomite warunki do wielkiego rozkwitu, tym bardziej, że przyjeżdżają tutaj, co roku miliony turystów. Należy tą ogromną szansę w pełni wykorzystać, aby wprowadzić nasze miasto w XXI wiek, nadając mu charakter metropolitalny o wymiarze europejskim.

Najważniejsze cele:.

 

1.budowa Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim.

2.bon edukacyjny

3.budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej na Czyżynach.

4.dokończenie rozbudowy stadionu piłkarskiego Wisły i budowa hali sportowej Cracovi.

5.budowa Centrum Festiwalowego – sali koncertowej dla dwóch krakowskich orkiestr i filharmonii – Cichy Kącik.

6.budowa centrów rekreacyjnych w tym czterech basenów kąpielowych (Krowodrza, Śródmieście, Podgórze, Nowa Huta).

7.budowa nowych linii tramwajowych np. z Rakowic do Mistrzejowic

8.budowa nowych strategicznych odcinków dróg – przygotowanie inwestycji komunikacyjnej III obwodnicy od Armii Krajowej do ul.Witosa wraz z tunelem pod Kopcem Kościuszki.

9.zrealizowanie do końca 2014 roku budowy co najmniej 4 parkingów podziemnych ( plac Inwalidów, al.Focha – przy Muzeum Narodowym, plac Sikorskiego, Rynek Podgórski, skrzyżowanie ul.Dajwór i Starowiślnej).

10.wdrożenie systemu sterowania ruchem w mieście.

11.opracowanie strategii wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

12.opracowanie programu rewitalizacji miasta.

13.osiągnięcie wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa na koniec kadencji – 2014 rok na poziomie 50%.

14.dalsze zagospodarowanie Dworca Głównego w Krakowie.

15.wzrost nakładów finansowych na mieszkalnictwo komunalne (zamienne) i socjalne corocznie co najmniej na poziomie 10%.

16.rozwój programu badań profilaktyczno – medycznych dla mieszkańców Krakowa (w tym także bezpłatnych) – stan zdrowia mieszkańców pod stałym monitoringiem.

17.zintensyfikowanie sprzedaży lokali użytkowych

18.budowa szkoły dla niepełnosprawnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym.

19.rozbudowa monitoringu w mieście – poprawienie bezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów.

20.zwiększenie puli zadań powierzonych dzielnicom.

21.przygotowanie studium wykonalności zintegrowanego systemu transportu aglomeracyjnego Krakowa.

22.urząd  on-line  ( elektroniczny urząd – informacja elektroniczna ).

23.ochrona parków rzecznych przed zabudową

24.w sprawach bieżących będziemy wspólnie dążyć do uwzględnienia jak największej ilości potrzeb mieszkańców Krakowa  – „ miasto przyjazne dla mieszkańców”.

25.Kontrakt dla Krakowa powinien być weryfikowany i aktualizowany co roku.