Komunikacja miejska to priorytet w Krakowie

Komunikacja miejska to priorytet w Krakowie

Każdy kolejny mieszkaniec, który wybiera w Krakowie podróże komunikacją miejską zamiast samochodu to krok do realnej walki ze smogiem oraz budowanie komfortu życia i pracy.

Jako przewodniczący Komisji Infrastruktury w Radzie Miasta Krakowa dbałem o to, aby nie wzrosła cena biletów okresowych – a te są najczęściej wybierane przez użytkowników komunikacji zbiorowej. Ceny biletów okresowych utrzymały się na tym samym poziomie przez wiele lat. Udało się również uporządkować rodzaje biletów jednorazowych oraz zmniejszyć ich ilość, aby system był bardziej przejrzysty. Dzięki licznym – i nadal dostawianym – automatom biletowym a także aplikacji mobilnej, zakup biletów stał się łatwiejszy. Również w tramwajach i autobusach można kupić bilet w automacie.

1 września 2016 roku Rada Miasta Krakowa, podjęła uchwałę, nadając uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie dla:

  • wszystkich dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego – na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna podróżującego z dzieckiem,
  • uczniów krakowskich szkół podstawowych, w okresie roku szkolnego, tj. od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.

Od 1 sierpnia mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z Karty Krakowskiej, która pozwala na 20% zniżki na bilety okresowe MPK. To wynik konsekwencji w działaniu radnych Platformy Obywatelskiej, Przyjaznego Krakowa a także prezydenta Jacka Majchrowskiego. Komunikacja zbiorowa jest i powinna pozostać priorytetem dla władz Krakowa.

Poniżej tabela z najważniejszymi inwestycjami strategicznymi w latach 2011-2018 w obszarze komunikacji.