Działalność

Wpisy archiwalne

 • Działalność zawodowa

  - Rozbudowa stadionu piłkarskiego KS Hutnik w Krakowie – przygotowanie do rozgrywek w Ekstraklasie (dla Wisły i Cracovii)   - Rozbudowa toru żużlowego KS Wanda w Krakowie – wybudowanie nowego toru wraz z nowymi bandami bezpieczeństwa oraz wyremontowanie Hotelu sportowego dla KS Wanda   - Ocena stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. – wielu obiektów użyteczności publicznej i prywatnej - Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. - Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności...
 • 600 lat Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

  Sławetni i czcigodni krakowianie! Stara maksyma głosi: „na próżno żyje ten, kto nikomu nie przynosi pożytku". Trudno nie uznać mądrości zawartej w tej sentencji. Szczególnie dobrze rozumieją tę prawdę ci, którzy tak jak kupcy są ludźmi ciężkiej pracy, a także ludźmi wielkiego serca. Ten kto łatwo wątpi w możliwość osiągnięcia wytyczonych celów nigdy ich nie sięgnie. Jest jednak ten szczególny moment, kiedy trzeba oglądnąć się wstecz- Wtedy mianowicie, kiedy chcemy chronić pamięć, bez której wszystkie nasze zdobycze i osiągnięcia stają się puste i martwe. Pamięć przeszłości jest bowiem światłem na drodze ku przyszłości. Oddajemy dzisiaj do Waszych rąk wydawnictwo, które w nieśmiałym...
 • Zdrowie

  Tak wiele się mówi o zapaści w ochronie zdrowia na skutek braku reformy, monopolistycznego płatnika jakim jest NFZ. Spora cześć mieszkańców Polski – w tym Krakowa - jest niezadowolona z obecnego stanu rzeczy. Na pewno na terenie naszego miasta można pewne niedociągnięcia poprawić, tak, aby pomóc obu stronom: świadczeniodawcom i świadczeniobiorcom. Zdrowie – jego jakość – to największa troska każdego człowieka. Jako radni musimy szczególnie zwracać uwagę na tę wartość tak ważną dla mieszkańców naszego miasta. Zakłady opieki zdrowotnej - lecznictwo zamknięte i lecznictwo ambulatoryjne - przychodnie. Potrzeby w/w zakładów są podobne jeśli chodzi o remonty czy zakupy aparatury medycznej,...
 • Wewnętrzna organizacja

  Przedstawiamy tezy dotyczące kwestii wewnątrzorganizacyjnych Miasta Krakowa.   1. Nowy model Urzędu Miasta. Mieszkańcy Krakowa są nie są zadowoleni z obsługi, jaką zapewnia Urząd Miasta Krakowa i często jako lepiej obsługujące wskazują urzędy mniejszych gmin czy powiatów. To tam obsługa mieszkańców jest sprawna a decyzje wydawane są szybko. Najlepszym sposobem na poprawę funkcjonowania Urzędu jest decentralizacja jednostek odpowiadających za obsługę mieszkańców, tak aby w poszczególnych „urzędach rejonowych” można było uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, inwestycyjne, w zakresie opieki społecznej , rejestracji pojazdów, dowodów osobistych. Wtedy to w urzędzie na Kurdwanowie, Dębnikach czy Rynku Podgórskim, na Prądniku czy Bronowicach, na Starym Mieście czy w jednej z...
 • Mieszkalnictwo komunalne

  Przedstawiamy tezy dotyczące zagadnień mieszkalnictwa komunalnego w Krakowie.   1. Utrzymanie dotychczasowych zasad wynajmu mieszkań komunalnych, tj na czas określony  z koniecznością okresowej weryfikacji. 2. Utrzymanie dotychczasowych zasad określania i podwyższania czynszów z ulgami społecznymi dla najbiedniejszych. 3. Utrzymanie wieloletniego programu remontowego mieszkań z komunalnego zasobu. 4. Rozszerzyć finansowanie remontów i modernizacji zasobu zabytkowego i fasad nieruchomości. 5. Wprowadzenie kryterium wiekowego dla osób, które tracą lokal w ramach wypowiedzeń z dawnych lokali kwaterunkowych, uzależnienie pułapu maksymalnych dochodów od wieku najemcy. 6. Dokonanie przeglądu stanu technicznego i wykorzystania merytorycznego mieszkań z miejskiego zasobu mieszkaniowego. 7. Rozszerzenie i przyspieszenie sprzedaży mieszkań komunalnych (poza 1990 rok, także dla najemców z innymi...
 • Skok inwestycyjny i urbanistyczny

  Punkt widzenia kandydata na kwestie inwestycyjne w mieście. 1. Skok inwestycyjny.   Kryzys w Europie można przekuć w sukces Krakowa, szybciej i taniej przebudowywać infrastrukturę ale trzeba mieć inwestycje przygotowane dokumentacyjnie i finansowo, trzeba także korzystać z nowoczesnych narzędzi finansowych. W ciągu jednej kadencji zbudujemy wreszcie Centrum Kongresowe i Halę Sportowo Widowiskową, dokończymy Krakowski Szybki tramwaj a w ciągu dwóch kadencji zbudujemy 3 obwodnicę Krakowa i rozpoczniemy inwestycję Premetra, czyli Regionalnej Kolei Aglomeracyjnej. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy. 2. Planowanie, urbanistyka, estetyka – nasza determinacja. Będziemy zdeterminowani przyspieszyć tworzenie miejscowych planów przestrzennych, tak aby na koniec pierwszej kadencji pokrycie planami w...
 • Kultura i edukacja

  Kilka słów na temat polityki kulturalnej i edukacyjnej.   KULTURA: 1. Umocnienie europejskiej pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i rozwój funkcji metropolitalnych. 2. Tworzenie materialnych i instytucjonalnych warunków dla rozwoju kultury. 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych miasta. Konkrety: 1. Budowa nowoczesnej sali kongresowo-koncertowej. 2. Poprawienie infrastruktury istniejących muzeów (na przykład Muzeum Historii Fotografii) 3. Poprawienie stanu technicznego obiektów kultury, ich wyposażenia. 4. Stworzenie systemu badań efektywności instytucji i obiektów kultury. Stworzenie systemu stymulowania aktywności kultury, zadbanie o peryferia miasta. 5. Rozbudowanie sieci domów kultury i bibliotek w całym Krakowie. 6. Stworzenie warunków pracy dla twórców. Wzmocnienie działań Gminy Miasta Kraków na rzecz artystów. Intensywniejsze zaangażowanie się miasta w promocję...
 • Program Wspierania Przedsiębiorczości

  Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Krakowa - tezy do dyskusji. Grupa radnych PO, szefów kół gospodarczych PO w Krakowie przygotowała założenia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Krakowa. Założenia powstały w wyniku ponad półrocznej pracy zespołu, zostały też poddane wewnętrznym konsultacjom i teraz przedstawiane są Radzie Miasta Krakowa.   Obecnie obowiązujący Program Wspierania Przedsiębiorczości został przyjęty uchwałą w 2006 roku i praktycznie od tego czasu nie uległ modyfikacjom. W Programie z 2006 było szereg dobrych i wdrożonych działań, jak pomoc publiczna, szersza informacja o przedsiębiorczości, Punkt Obsługi Przedsiębiorczości gdzie w „jednym okienku” dokonywano rejestracji działalności gospodarczej, ułatwienia dla najemców lokali...
 • Reforma finansów Miasta Krakowa

  Propozycje dotyczące reformy finansów miejskich. 1. Główne problemy finansowe Krakowa :   - Wysokie zadłużenie - Ogromne potrzeby finansowe i brak możliwości realizacji zadań 2. Nasza ocena sytuacji - Mało aktywne działania , brak rezerw finansowych - Chaotyczne i ryzykowne zarządzanie budżetem, długiem i finansowaniem rozwoju - Obecnie mamy tylko 4.0 MLD zł na inwestycje 2011-2020, brak możliwości realizacji najważniejszych działań 3. Koncepcja reformy - Unowocześnić budżet i zarządzanie finansami - Znaleźć nowe , własne środki na rozwój - Jeżeli będą duże środki bezzwrotne – zwiększymy skalę inwestycji - Jeżeli środki bezzwrotne będą mniejsze – dodatkowych inwestycji będzie mniej - Robimy nowe inwestycje niezależnie od skali środków bezzwrotnych 4. Główne działania: - Wprowadzenie nowych reguł budżetowych...
 • Kontrakt dla Krakowa

  Kraków w najbliższych latach powinien wkroczyć w najlepszy okres swojego rozwoju. Potrzebny jest drugi plan Wielkiego Krakowa i jego realizacja. Kraków posiada obecnie znakomite warunki do wielkiego rozkwitu, tym bardziej, że przyjeżdżają tutaj, co roku miliony turystów. Należy tą ogromną szansę w pełni wykorzystać, aby wprowadzić nasze miasto w XXI wiek, nadając mu charakter metropolitalny o wymiarze europejskim. Najważniejsze cele:.   1.budowa Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim. 2.bon edukacyjny 3.budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej na Czyżynach. 4.dokończenie rozbudowy stadionu piłkarskiego Wisły i budowa hali sportowej Cracovi. 5.budowa Centrum Festiwalowego – sali koncertowej dla dwóch krakowskich orkiestr i filharmonii – Cichy Kącik. 6.budowa centrów rekreacyjnych w tym czterech...